De Schone Stad

Spelregels bevoorrading binnenstad Den Haag

 Binnenstad Ondernemers Federatie
In rood staat het gebied van De Schone Stad aangegeven.

Bevoorraden is een dagelijks terugkerende activiteit in de Haagse binnenstad. Om de overlast tijdens bevoorrading tot een minimum te beperken zijn afspraken gemaakt. Leveranciers, transporteurs, winkeliers en horecaondernemers spelen allen een belangrijke rol in het nakomen van deze spelregels. Het motto van De Schone Stad is dan ook: DOE MEE!

 

Venstertijden

voor bevoorrading binnen pollergebied/voetgangersgebied:

 • Maandag t/m vrijdag van 5.00 uur tot 11.30 uur
 • Zaterdag en zondag van 6.00 uur tot 11.30 uur

Binnen het voetgangersgebied wordt uitsluitend bevoorraad binnen de toegestane venstertijden.
Parkeren in het voetgangersgebied is niet toegestaan; uitsluitend laden en lossen. Ontheffingen voor bevoorrading buiten deze venstertijden kunnen worden aangevraagd bij de gemeente Den Haag.

Spelregels voor leveranciers en transporteurs

 • Leveranciers en transporteurs maken met winkeliers afspraken over het bevoorradingstijdstip om de venstertijden zo e! cint mogelijk te gebruiken.
 • Een goede doorstroming is het uitgangspunt: leveranciers en transporteurs minimaliseren het aantal leveringen. Afleveringen worden zo snel mogelijk verricht.
 • Transporteurs zetten schone voertuigen in conform het landelijk convenant milieuzonering.
 • Chauffeurs beperken geluidsoverlast tijdens het laden en lossen.
 • Chauffeurs rijden met gepaste snelheid en niet via sluiproutes door het voetgangersgebied.
 • Chauffeurs lossen zo veel mogelijk aan een kant van de straat. Zij parkeren achter elkaar (houd rekening met ruimte voor de laadklep) en niet naast elkaar.
 • Chauffeurs maken zoveel mogelijk gebruik van laaden losplaatsen. Als deze niet beschikbaar zijn, wordt uitsluitend vanaf de straat gewerkt en niet vanaf de stoep. Het is verboden op laad- en losplaatsen te parkeren.

Spelregels voor winkeliers en horecaondernemers

 • Winkeliers en horecaondernemers maken met leveranciers en transporteurs afspraken over het bevoorradingstijdstip om de venstertijden zo efficint mogelijk te gebruiken. Bevoorrading vr winkelopeningstijden wordt nagestreefd.
 • Winkeliers en horecaondernemers die met eigen auto bevoorraden, passen zich aan het bevoorradend verkeer aan.
 • Terrassen worden zodanig uitgezet, dat een goede doorstroming van het bevoorradend verkeer gewaarborgd is.
 • Winkeliers en horecaondernemers zetten reclameborden, plantenbakken en dergelijke pas n 11.30 uur buiten. Dit geldt ook voor het naar beneden laten van de luifels en het uithangen van vlaggen.
 • Winkeliers en horecaondernemers parkeren niet op laad- en losplaatsen.

De spelregels zijn afgesproken op 5 november 2007 met de volgende partijen: winkeliers- en ondernemersverenigingen City Center, Grote Markt, Passagebelangen, Paleispromenade, Pleinkwartier, Hofkwartier, Haagsche Bluf, Schoolstraat, gemeente Den Haag, Bureau Binnenstad, Kamer van Koophandel Haaglanden, Stadsgewest Haaglanden, Platform Detailhandel Nederland, EVO, Transport en Logistiek Nederland (TLN) en Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV).