Advies Bruins aan opvolger over Haags binnenstadsbeleid:

‘Geef je oren en ogen de kost’

© Binnenstad Ondernemers Federatie
Wethouder Bruno Bruins heeft in zijn ambtstermijn de publiciteit niet geschuwd. Op 20 februari was hij nog te zien in actie voor Unicef op RTVwest (hier met ‘tv babe’ Debby Roukens), waar hij bij projectontwikkelaar Gerard Stevens net een fors bedrag heeft losgepeuterd.

Binnenkort zit de ambtstermijn van wethouder Bruno Bruins er op. Als zaakgelastigde voor Binnenstad en Verkeer kruiste de vroede vader menig maal het spoor (en eigenlijk betrekkelijk weinig de degens) met de ondernemers van de Binnenstad. Een aanleiding om hem nog één keer aan de tand de voelen over missie en visie.

BOF bulletin nr. 26 - maart 2006

“Van wat ik heb bereikt, denk ik dat op dit moment de aanleg van Randstadrail het meest in het oog springt. Toen ik in 2000 startte was op de financiering van dit project nog geen zicht. Inmiddels is de aanleg van dit lightrailsysteem – dat zal rijden tussen Zoetermeer, Rotterdam en Den Haag – in volle gang. Volgens planning rijdt het eerste deel van de dienstregeling per 3 september 2006. Andere resultaten uit de afgelopen jaren zijn bijvoorbeeld de aanleg van de tramlijnen 15, 16 en 19.”

Meer bezoekers

“Voor de binnenstad geldt dat het aantal bezoekers de afgelopen jaren enorm is gegroeid; tot boven de 30 miljoen in 2005. Den Haag is erin geslaagd om meer bijzondere winkels en meer bijzondere uitgaansgelegenheden te openen – en die trend is beslist nog niet ten einde. Ik denk dat het ook goed voor de binnenstad is dat bijvoorbeeld de Passage is gerestaureerd, dat de Spuimarkt wordt gebouwd, dat Des Indes weer open is, net als Het Paard. Echt - er zijn veel concrete binnenstadsverbeteringen te noemen! Nog een ander ding: het aantal verkeersslachtoffers – en dan doel ik op letselslachtoffers – is de afgelopen jaren in Den Haag fors gedaald. Elk verkeersslachtoffer is er een te veel – maar de dalende lijn vind ik een plezierig gegeven.”
“Maar er blijft altijd veel te wensen over. Ik vind de laatste tijd dat er weer te veel graffiti is te zien in de binnenstad. Dat moet eruit, dat hoort niet bij onze binnenstad. Het aanpakken van graffiti is een zaak van lange adem. Toch moet dat nog veel beter kunnen.”

Geduld

“Iets anders: tegenover het stadhuis wordt hard gewerkt aan Spuimarkt, maar fase 2 van dat project (zeg maar: V&D-pand en het voormalige Marks & Spencer pand) heeft veel voeten in de aarde. Het duurt wel lang en geduld is niet mijn beste eigenschap. Ik zou graag willen dat we over een jaar of 3 - 4 ook aan die zijde een herontwikkeling kunnen afronden. En die planning zou ik ook wel willen aanhouden voor bijvoorbeeld Spui 24-28; ook dat stukje binnenstad kan nog wel een impuls gebruiken.”
“Nog meer wensen? Dat ondernemersverenigingen groter, sterker en krachtiger worden. Daar is het overleg tussen gemeente en bedrijfsleven mee gediend. Ik heb veel bewondering voor alle actieve bestuurders van winkeliersverenigingen – maar laten we wel wezen, het werk komt op enkele schouders terecht. In de organisatiegraad van ondernemers wil de gemeente graag mee-investeren.”
“Wat mijn opvolger betreft, zou ik hem één dringen advies willen geven: geef oren en ogen in de binnenstad goed de kost. Ga praten met de ondernemers, maar ook met de bewoners en de beleggers. Wat heel belangrijk is: benut het Bureau Binnenstad. Daar werken bevlogen mensen, die de contacten met de verschillende binnenstadspartijen goed onderhouden en ‘ín’ zijn voor nieuwe initiatieven. Zo’n formule als Bureau Binnenstad is uniek in Nederland. Met vereende krachten moet het lukken om in de komende jaren de titel Beste Binnenstad in de wacht te slepen”

Straat als geheel

“Veel genoegen heb ik afgelopen jaar beleefd aan evenementen als Koninginnenach en Beatstad. De ‘Nach’ vond ik bijzonder omdat de Grote Marktstraat daar – na al die jaren – een prettige invulling als muziekstraat met sound stations had gekregen. Zoiets smaakt naar meer.”
“Bijzondere belevenissen in de Grote Marktstraat, waarbij de straat als geheel wordt benut. Ik weet dat de ondernemersvereniging allerlei ideeën heeft en die zouden we moeten oppakken en uitwerken.”
“Iets dergelijks geldt voor Beatstad. Op 3 september vorig jaar was er een heerlijke avond op het Malieveld met Haagse bands Direct, Kane en de Golden Earring. Beatstad 2 is inmiddels in voorbereiding en als u dit leest is de line up voor 2 september 2006 wel bekend. Als na het concert, net als vorig jaar, iedereen nog een drankje gaat drinken in de binnenstad, levert dat opnieuw een levendige binnenstads-zaterdagavond op.”

Verkeerscirculatieplan

“Natuurlijk ken ik de reserves van binnenstadsondernemers bij het Verkeerscirculatieplan. De discussie over het aantrekkelijk maken en houden van de binnenstad in al z’n facetten is zeker nog niet af. In de binnenstad moet je lekker kunnen winkelen en uitgaan - maar je moet er ook plezierig kunnen wonen. Het gaat erom om daar een goed evenwicht in aan te brengen. Dat zal nog wel enige inzet vergen; van alle betrokkenen!”
“Eigenlijk zijn heel veel van de binnenstadsplannen de afgelopen jaren breed gesteund – niet alleen door de VVD, de partij waarvoor ik op de lijst sta – maar evengoed door andere partijen. Ik hoop dat deze Wethouder Binnenstad de afgelopen jaren heeft kunnen laten zien dat hem het ondernemersklimaat aan het hart gaat en dat hij daarvoor graag de boer op ging. Geen dikke nota’s maar concrete acties. De Haagse Binnenstad is buitengewoon, en er zijn nog heel veel mensen die we hier graag willen ontvangen om dat te bewijzen.

Mag ik via het BOF-bulletin nog laten weten dat ik met veel plezier met al die binnenstadspartijen heb samengewerkt? Het was me oprecht een genoegen.”

BOF bulletin nr. 26
Dit artikel stond in BOF bulletin nr. 26
Download BOF bulletin nr. 26 Of bekijk dit nummer online.