Extra overleg met de verenigingen:
bestuursleden, komt allen!

De BOF in 2007: nóg professioneler

Ruim drie jaar geleden, op 21 februari 2003, is de Binnenstad Ondernemers Federatie, kortweg de BOF, statutair opgericht. Al langer, vanaf 2001 waren een groot aantal ondernemersverenigingen verenigd in de BOF. Gedurende al deze jaren heeft de BOF zich ontpopt tot een volwaardige gesprekspartner en erkend overlegorgaan met betrekking tot alle zaken die de binnenstad aangaan.

BOF bulletin nr. 32 - november 2006

Het is nu tijd om een volgende stap te zetten en de BOF verder te professionaliseren. Om deze stap ook dáádwerkelijk te kunnen zetten, heeft het bestuur de hulp van de aangesloten verenigingen nodig.
Graag nodigen we van iedere vereniging de voorzitter en de secretaris uit om met het BOF-bestuur van gedachten te wisselen over onderwerpen als het belang van de BOF, haar toekomst en haar bestuur.

Deze bijeenkomst vindt plaats op:
dinsdag 21 november 2006
18.00 - 20.00 uur op Bureau Binnenstad.

Het bestaan van een organisatie als de BOF is o.a. afhankelijk van het draagvlak bij haar deelnemers, de ondernemersverenigingen. U zult begrijpen dat uw aanwezigheid tijdens bovengenoemde bijeenkomst van groot belang is en wij begroeten u dan ook graag op 21 november a.s.

BOF bulletin nr. 32
Dit artikel stond in BOF bulletin nr. 32
Download BOF bulletin nr. 32 Of bekijk dit nummer online.