BID-voorstel ketst af op MKB en VNO-NCW

Bedrijfsvereniging en werkgevers tegen verplichte bijdrage voor extra kwaliteit

MKB-Nederland en VNO-NCW willen geen steun verlenen aan een wet die BID-experimenten mogeljk maakt. Staatssecretaris Van Gennip van Economische zaken wil hierover echter verder met de betreffende organisaties in discussie. Zie ziet wel brood in de regeling, waarbij ondernemers in een winkelgebied bij meerderheidsbesluit een verplichte heffing kunnen opleggen aan alle winkels en bedrijven en zelf kunnen beslissen waaraan die wordt besteed.

BOF bulletin nr. 32 - november 2006

Het bezwaar is de bekende klacht dat ondernemers al veel (lokale) algemene belastingen en heffingen betalen. Ook zijn sommige ondernemers ervoor beducht dat de lokale overheid haar voorzieningenniveau zal verminderen en dat ondernemers uiteindelijk gaan betalen voor diensten die nu door de gemeente geleverd worden.

Verplichting

Een doorslaggevend bezwaar is echter, dat een meerderheid een minderheid niet mag dwingen om te mee te doen en mee te betalen, omdat dat in de ogen van ondernemers blijkbaar lijkt op de uitspraak ‘we hebben democratisch besloten dat jij de afwas moet doen’.
Maar juist die verplichting om te betalen is de kern van het experiment.

Winkeliersvereniging

BID staat voor Business Improvement District. In de praktijd moet het zo werken dat ondernemers komen met een plan van aanpak met bijbehorende begroting voor hun gebied en hierover stemmen. Als een meerderheid van de ondernemers voor is, zorgt de overheid ervoor dat alle ondernemers in dat bewuste gebied meebetalen.
Het verschil met een overheidsbelasting is dus, dat ondernemers bepalen én betalen. Het lijkt eigenlijk op een bij meederheid van stemmen verplicht lidmaatschap van een winkeliersvereniging, waarbij de gemeente de contributie int.
Naar schatting zijn er in de VS 800 BID’s, in Canada 400 en in het Verenigd Koninkrijk 29. Ook in Duitsland zijn onlangs twee BID’s van start gegaan. Deze BID’s investeren vaak in ‘schoon, heel en veilig’, maar ook in zaken als gebiedsmarketing om klanten aan te trekken en de winst en (klant)tevredenheid te verhogen.

Criminaliteit

In verschillende gebieden is aangetoond dat een BID criminaliteit kan verminderen. Bekende voorbeelden hiervan zijn Philadelphia, New York Grand Central (daling 60%) en New York Times Square (daling 59%). Het succes van BID’s in het buitenland blijkt ook uit de vele voortzettingen van BID’s na de eerste periode, waarbij een meerderheid van de ondernemers ervoor stemt om een BID te continueren.

Meelifters

Onderzoek toont nu aan, dat er plaatselijk wel degelijk grote behoefte is aan een methode voor ondernemers samen te werken aan iets dat boven het basispakket van de overheid komt.Want nu komen collectieve investeringen moeilijk van de grond of sneuvelen bestaande initiatieven als gevolg van steeds verder afkalvend draagvlak en meelifters: mensen die wel profiteren van de inzet van de winkeliersvereniging, maar er niet aan bijdragen. Een BID in een gebied maakt dit meeliften onmogelijk: iederen moet een gelijke bijdrage betalen.
Experimenten kunnen uitwijzen of dit in de praktijk ook zo werkt. Een aantal gecontroleerde experimenten kan helpen om de voor- en nadelen van BID’s beter in kaart te brengen. Experimenten kunnen daarnaast belangrijke informatie opleveren welke kritische succesfactoren van belang zijn voor het al dan niet welslagen van een BID.

Den Haag

In Den Haag had men al in augutus van start willen gaan in het de Spuistraat, Vlamingstraat, Wagenstraat en Venestraat. Men had gedacht de opbrengsten te besteden aan feestverlichting en -versiering, promotie, evenementen en het bekostigen veen straatmanager.

BOF bulletin nr. 32
Dit artikel stond in BOF bulletin nr. 32
Download BOF bulletin nr. 32 Of bekijk dit nummer online.