Samen optrekken voor de binnenstad wegens succes geprolongeerd

De Stichting Binnenstad Den Haag, Kamer van Koophandel Haaglanden en de gemeente Den Haag hebben besloten de samenwerking met kracht voort te zetten. Want de Haagse binnenstad ontwikkelt zich in de goede richting. Dit blijkt uit de Zesde Voortgangsrapportage Binnenstadsplan 2000-2010; Binnenstad Buitengewoon die onlangs is verschenen.

BOF bulletin nr. 35 - maart 2007

De Kamer van Koophandel Haaglanden, gemeente Den Haag en de Stichting Binnenstad Den Haag gaan dan ook door met de samenwerking in het Bureau Binnenstad, met het doel de aantrekkingskracht van de binnenstad te vergroten door extra aandacht te geven aan het winkelaanbod, promotie, evenementen en horeca.
Van de activiteiten uit 2006 springt de promotiecampagne ‘Binnenstad Puur Den Haag’ in het oog. In abri’s, op bussen en trams en in NL-70 is de promotiecampagne zichtbaar.

Ad Dekkers, voorzitter van de Stichting Binnenstad Den Haag, is opgetogen “Het is ons gelukt om als eerste binnenstad in Nederland de krachten te bundelen en een eigen promotiecampagne te lanceren.” Hij verwacht dat nog meer private partijen zich aansluiten bij de Stichting Marketing Haagse Binnenstad.
De Haag is ook de eerste stad in Nederland die een acquisiteur heeft aangesteld voor het werven van bijzondere winkelformules. Ook het afgelopen jaar hebben zich tal van uiteenlopende nieuwe winkel- en horecabedrijven in de Haagse binnenstad gevestigd.
Verder is er hard gewerkt om de organisatiegraad bij ondernemersverenigingen te vergroten. Hiervoor zullen in 2007 activiteiten worden ontplooid, zoals winkelstraatmanagement.

Veel aandacht is er voor leefbaarheid en veiligheid. Zo werpt de Collectieve Winkelontzegging (CWO) voor winkeldieven in de hele binnenstad zijn vruchten af, blijkt uit de dalende cijfers voor winkeldiefstal.
Daarnaast is het Collectieve Toegangsverbod Parkeergarages voortgezet en is er gestart met de Collectieve Briefing; informatie-uitwisseling tussen politie, particuliere beveiligers en beveiligingspersoneel van de HTM.

De vernieuwde aanpak van graffiti en wildplak heeft er toe geleid dat ruim honderd eigenaren/huurders een schoonmaakcontract afsloten, waardoor de binnenstad er schoner uitziet.

BOF bulletin nr. 35
Dit artikel stond in BOF bulletin nr. 35
Download BOF bulletin nr. 35 Of bekijk dit nummer online.