BOF wil kleinere milieuzone

De gemeente wil in het voorjaar 2008 in de binnenstad een milieuzone invoeren: Alleen schone voertuigen hebben toegang tot de milieuzone. Het voorstel is een milieuzone binnen het gebied binnen de Centrumring m.u.v. Laakhaven.

BOF bulletin nr. 41 - december 2007

Dit is een grotere zone dan het gebied waarvoor de BOF pleit: die wil de milieuzone beperken tot de Parkeerroute. De BOF wil ook een geleidelijke invoering.
De gemeente is wel bereid om een overgangsperiode van zes maanden (eerst waarschuwen, dan sancties) te hanteren. Daarnaast wil de gemeente werk maken van het realiseren van een groene golf en het beter op elkaar afstemmen van stoplichten.
In januari 2008 vindt de besluitvorming plaats in de gemeenteraad en de Raadscommissie. Dan is er ook gelegenheid om in te spreken.

BOF bulletin nr. 41
Dit artikel stond in BOF bulletin nr. 41
Download BOF bulletin nr. 41 Of bekijk dit nummer online.