Verkeersperikelen

Wat de BOF te weten is gekomen over de verkeersplannen, omleiding, stremmingen en wat al niet meer door de diverse straatwerkzaamheden.

BOF bulletin nr. 51 - april 2009

Periodiek overleg

De BOF is doorgaans niet enthousiast over de verkeersplannen van het gemeentebestuur en de gevolgen: opbrekingen en omleidingen. Maar gelukkig wordt er nu wel overlegd: op 16 februari is men gestart met het eerste gesprek met wethouder Smit, zijn ambtenaren en de Kamer van Koophandel. Dit was een goed overleg en wordt dan ook voorgezet.

Periodieke toelichting

Ook is afgesproken dat bij iedere BOF-vergadering Fred Blankespoor, de verkeersdeskundige van de gemeente, aanwezig zal zijn om een toelichting te geven op de stand van zaken van de wegwerkzaamheden en de bereikbaarheid van de binnenstand.

Pollers

De streefdatum van de gemeente is om voor 18 november gereed te zijn met het Verkeers Circulatie Plan en dan gaan de pollers definitief omhoog. Wordt deze datum niet gehaald, dan wordt dit uitgesteld tot januari 2010. De reden hiervoor is dat de leden van de BOF de wethouder er van hebben overtuigd, dat de periode half november- eind december voor de ondernemers heel belangrijk is voor het maken van een goede omzet. Dan moet de binnenstad dus goed bereikbaar zijn.

Reconstructie Spui

De grote onderhoudswerkzaamheden aan de tramsporen zijn uitgesteld tot maart 2010. De afsluiting van de Put staat gepland van 18 maart tot 13 november 2009. De reconstructie van het Spui gaat naar later in het voorjaar van 2010.

BOF bulletin nr. 51
Dit artikel stond in BOF bulletin nr. 51
Download BOF bulletin nr. 51 Of bekijk dit nummer online.