Naar aanleiding dreiging Detailhandel Nederland
met landelijke aangiftestop winkeliers

Politie binnenstad herkent zich niet in klaagzang

De politie Haaglanden, bureau Jan Hendrikstraat, herkent zich niet in de klachten van Detailhandel Nederland over de bureaucratische en lakse afhandeling van aangiftes van winkeliers, die slachtoffer zijn geweest van diefstallen en overvallen.

BOF bulletin nr. 52 - mei 2009

“Sinds een aantal jaren is er door een goede samenwerking tussen ondernemers en politie veel aan gedaan om de winkelcriminaliteit aan te pakken. Deze intensieve samenwerking heeft er toe geleid dat er vanuit diverse regio’s regelmatig informatie wordt ingewonnen hoe het in Den Haag is georganiseerd”, aldus een persverklaring van Bureau Jan Hendrikstraat.

Samenwerking

“Door de BOF is in samenwerking met de beveiligingsbedrijven en de politie regelmatig overleg om de aangifte formulieren door te ontwikkelen tot een werkbaar formulier voor een ieder. De aangiftebereidheid van de ondernemers is sinds de invoering van de Collectieve Winkel Ontzegging zichtbaar toegenomen. De politie reageert snel en het Openbaar Ministerie spant zich in om de zaken binnen zes maanden voor de rechter te brengen.”
Ook vindt er drie keer per week een Collectieve Briefing plaats tussen personeel van de HTM, beveiligers en het Handhavingsteam plaats. “Dit heeft al menigmaal geholpen om zaken op te lossen!”

BOF bulletin nr. 52
Dit artikel stond in BOF bulletin nr. 52
Download BOF bulletin nr. 52 Of bekijk dit nummer online.