KVO Grote Marktstraat en City Center

Binnenstad Ondernemers Federatie

De KVO’s in de Grote Marktstraat en het City Center-gebied zijn enthousiast van start gegaan. In de projectgroepen zitten (vertegenwoordigers van) de ondernemers, de gemeente, de politie en de HTM.

BOF bulletin nr. 64 - september 2010

Binnenkort worden er passanten geënquêteerd om meer te weten te komen over hun veiligheidsbeleving en hun indrukken van het winkelgebied. Ook zal er een ondernemers enquête rondgaan.
Vriendelijk verzoek vanuit de projectgroepen om hier gehoor aan te geven en de enquête in te vullen. Zo kan goed in beeld worden gebracht wat de (veiligheids)problemen zijn in dit gebied en waar de projectgroepen aan kunnen gaan werken.

Schouw

Ook zal er binnenkort een schouw gelopen worden. Hierbij wordt gekeken naar de staat van de openbare ruimte (schoon, heel & veilig). Neem voor meer informatie hierover contact op je ondernemersvereniging.

BOF bulletin nr. 64
Dit artikel stond in BOF bulletin nr. 64
Download BOF bulletin nr. 64 Of bekijk dit nummer online.