Donkere Dagen Offensief

Taskforce Overvallen in actie

Binnenstad Ondernemers Federatie

Niemand kijkt er meer van op als op het nieuws weer melding wordt gemaakt van een overval op een ondernemer. Het is bijna dagelijkse kost geworden dat supermarkten, benzinestations, tabakszaken, taxichauffeurs of maaltijdbezorgers worden overvallen en dat veelal onder dreiging van een vuur- of steekwapen de inhoud van de kassa/portemonnee wordt opgeëist.

BOF bulletin nr. 67 - december 2010

Naast materiële schade levert een overval ook vaak ernstige en forse psychische schade op bij de slachtoffers. Juist daarom krijgt de bestrijding van deze vorm van criminaliteit extra aandacht. Er is een Taskforce Overvallen gevormd dat het regio-naal gaat aanpakken. Vanuit deze taskforce is nu een ‘Donkere Dagen Offensief’ ingezet.
In Den Haag betekent het dat de politie en het openbaar ministerie zwaar gaan inzetten op opsporing, vervolging en berechting. De gemeente zal, in nauw overleg met politie en OM, kijken hoe overvallen het beste kunnen worden voorkomen.

Extra surveillance

Vanaf 1 december wordt extra gesurveilleerd in de binnenstad. Omdat het politiekorps al omkomt in het werk, gebeurt dit niet door politiepersoneel, maar door beveiligingsbedrijven die reeds actief zijn in de binnenstad.
De straten waar gesurveilleerd gaat worden zullen in overleg met de politie worden bepaald en er zal direct worden gecommuniceerd tussen deze extra beveiligers en het politiebureau.

Afroomkluis

Ondernemers die gevestigd zijn in de Haagse binnenstad en die actief zijn in de branches waarvan bepaald is dat ze het meest gevaar lopen, zullen worden bezocht door een vertegenwoordiger van de gemeente Den Haag. Die kan aanbieden om gratis een afroomkluis aan te laten brengen, als die nog niet wordt gebruikt. Het gaat om een stevig stalen kastje dat vlakbij de kassa zodanig wordt aangebracht dat bezoekers het niet zien. Verwijdering is vrijwel onmogelijk. Alle biljetten met een waarde van € 50 of hoger en ander geld dat niet direct nodig is als wisselgeld, moet direct door de kassamedewerker in de box worden gedaan.
Voor plaatsing geldt een drietal voorwaarden:

BOF bulletin nr. 67
Dit artikel stond in BOF bulletin nr. 67
Download BOF bulletin nr. 67 Of bekijk dit nummer online.