Winkeldiefstal? €151 dokken!

© Binnenstad Ondernemers Federatie

De landelijke invoering van ‘Afrekenen met winkeldieven’ betekent dat iedere winkeldief die wordt aangehouden, naast een strafrechtelijk traject, een eis tot schadevergoeding tegemoet kan zien voor de tijd die de winkelier aan de aanhouding en afhandeling moet besteden. Deze extra ‘boete’ bedraagt 151 euro. Het HBD helpt de winkelier met het verhalen van de schade.

BOF bulletin nr. 71 - april 2011

 
Het kan zeker een forse stap vooruit betekenen in de strijd tegen winkeldiefstal. Proefprojecten hebben aangetoond dat de regeling preventief werkt en het aantal winkeldiefstallen terugloopt: tot wel 40%.
Als de winkelier vervolgens een claim via de site aan het HBD doorgeeft neemt het HBD de inning van de schadevergoeding over.

Vooral voor ‘nieuwe’ diefstalplegers kan het systeem afschrikwekkend werken. Bij veelplegers valt echter vaak niets te halen: hier blijft de Collectieve Winkel Ontzegging (CWO) het beste middel.

BOF bulletin nr. 71
Dit artikel stond in BOF bulletin nr. 71
Download BOF bulletin nr. 71 Of bekijk dit nummer online.