Lasten vaak nog teveel op dezelfde schouders

‘Alles valt of staat bij betrokkenheid ondernemers’

© Binnenstad Ondernemers Federatie
BOF-voorzitter Rogier Bakker spreekt de genodigden toe in de achtertuin van Museum Van Kleef.
[Klik op de afbeelding voor groter]

“We liggen weliswaar voor op andere grote steden als het gaat om overleg tussen binnenstadondernemers en de gemeente, maar we moeten voorkomen dat er bij de BOF een zekere sleetsheid gaat optreden. Dat gebeurt als de lasten te veel op dezelfde schouders blijven rusten. Betrokkenheid van zoveel mogelijk ondernemers: daar staat of valt alles mee.”

BOF bulletin nr. 73 - juli 2011
© Binnenstad Ondernemers Federatie
Avondvoorzitter Fred Zuiderwijk leidt het discussieforum. Van links naar rechts Ibo Gülsen (raadslid VVD) en Joris Wijsmuller (raadslid Haagse Stadspartij), Rogier Bakker (BOF), eerste BOF-voorzitter Ad Dekkers, Peter Smit (Wethouder Verkeer), avondvoorzitter Fred Zuiderwijk, en helemaal rechts Henk Kool (wethouder Economie).
[Klik op de afbeelding voor groter]

Zo sprak BOF-voorzitter Rogier Bakker op maandag 27 juni in de achtertuin van Distilleerderijmuseum van Kleef aan de Lange Beestenmarkt zijn gehoor toe. Dit ter gelegenheid van het tienjarig jubileum van de BOF. Een groot aantal binnenstadsondernemers was aanwezig, evenals enkele kopstukken uit de Haagse politie, zoals Wethouder Economie Henk Kool en Wethouder Peter Smit van Verkeer, Ibo Gülsen (VVD) en Joris Wijsmuller (Haagse Stadspartij).
 

© Binnenstad Ondernemers Federatie
BOF-penningmeester Bart Kat demonstreert de Paraplu-functie van de BOF.
[Klik op de afbeelding voor groter]

Opperstalmeester Fred Zuiderwijk had de taak om aan het discussie een aantal uitspraken te ontlokken.
Het ging voor een deel over veiligheid: Henk Kool loofde de inzet voor het Keurmerk Ondernemen, dat een aanjager voor allerlei andere initiatieven op gebied van veiligheid is gebleken, zoals de Collectieve Winkel Ontzegging. Dit initiatief kon op weinig bijval rekenen van Joris Wijsmuller: “Ik zie liever meer blauw op straat, dan dat de veiligheid deels in handen van de ondernemers komt te liggen”, aldus Wijsmuller.

VCP

Peter Smit - enigszins onder vuur genomen door Louis Centazzo (Van Kleef), die veel hinder zegt te ondervinden van het VCP - gelooft echter dat overleg met de BOF veel vragen en problemen kan oplossen: “Daardoor is het wantrouwen tussen de gemeente en de binnenstadsondernmers goeddeels verdwenen.”

BOF bulletin nr. 73
Dit artikel stond in BOF bulletin nr. 73
Download BOF bulletin nr. 73 Of bekijk dit nummer online.