Herinrichting Grote Marktstraat

© Binnenstad Ondernemers Federatie
 
[Klik op de afbeelding voor groter]

De herinrichting van de Grote Marktstraat is in volle gang. Er wordt druk gebouwd en verbouwd en nieuwe ontwikkelingen staan op stapel.

dinsdag 14 februari 2012

Op verschillende plekken wordt er door aannemers hard gewerkt aan het bouwen of verbouwen van een aantal panden en er staan nog verschillende vastgoedontwikkelingen op stapel. Dat is positief nieuws. Zeker gezien de huidige economische situatie.

Doelstelling van alle activiteiten is te komen tot een hoogwaardige winkelstraat. Goed voor de uitstraling, goed voor de ondernemers. De aanbestedingsprocedures lopen en de komende drie jaren zullen de verschillende onderdelen gefaseerd worden uitgevoerd (verlichting en aansluitend de bestrating). Nog een lange weg te gaan derhalve en we zullen u op de hoogte houden van de lopende ontwikkelingen.

Achter de schermen is er ook hard gewerkt aan de voorbereiding van de aanbesteding van het definitieve ontwerp (DO). In deze brief wil ik u op de hoogte brengen van de laatste stand van zaken.

Tot nu toe!

Zoals u weet is bij de uitwerking van het Voorlopig Ontwerp (VO) van de Grote Marktstraat naar een definitief ontwerp (DO) duidelijk geworden dat de investeringskosten voor de herinrichting hoger zijn dan geraamd. Een second opinion van de kosten heeft dit bevestigd.
Om de kosten te drukken is er vervolgens gewerkt aan een zogenaamde ‘versoberingsvariant’ van het DO. Deze is ook aan u gepresenteerd tijdens de vergadering van 23 februari 2011. Er is vooralsnog besloten om deze variant ‘on hold’ te zetten. Vooral omdat deze variant niet aansluit bij het vastgestelde uitgangspunt voor de herinrichting van de Grote Marktstraat om er een hoogwaardige winkelboulevard van te maken. Het oorspronkelijke DO blijft voorlopig dus het uitgangspunt.

Aanbesteding DO

In een poging om het project toch binnen het beschikbare budget te realiseren is nu besloten om het DO eerst aan te besteden en de markt zijn werk te laten doen. De verwachting is dat het aanbestedingvoordeel voldoende is om het tekort op te lossen.
De aanbesteding wordt gedaan in twee delen. Hiervoor is gekozen omdat de verschillende onderdelen van de herinrichting ook andere expertise vraagt. Begin februari is gestart met de aanbesteding van het maaiveld inclusief het straatmeubilair. Deze procedure is in mei 2012 afgerond. Na de zomer zal de aanbesteding van de verlichting starten.

Besluit college

Als blijkt dat het aanbestedingsvoordeel hoog genoeg is om het project uit te voeren, zal het oorspronkelijke DO van de Grote Marktstraat injuni voorgelegd worden aan het college van B&W. Wanneer de aanbesteding het tekort niet kan overbruggen, wordt gekeken op welke onderdelen bezuinigd kan worden zonder dat het ten koste gaat van de oorspronkelijke uitgangspunten van het ontwerp.

Planning werkzaambeden

Gezien de huidige en geplande vastgoedontwikkelingen in de Grote Marktstraat wordt de herinrichting in fasen gerealiseerd. Echter, gegeven het indicatieve karakter van de planningen van de vastgoedontwikkelingen is nog onduidelijk hoe de fasering van de uitvoering van de Grote Marktstraat er uit kan komen te zien.
In 2013 zal eerst gestart worden met een deel van de verlichting. Het bestraten van de Grote Marktstraat (maaiveld) en het plaatsen van het straatmeubilair zal pas in 2014 en/of 2015 plaatsvinden. Immers, het is niet zinvol om het maaiveld te bestraten als er nog zwaar bouwverkeer overheen gaat.

Meer informatie?

Zodra er zich nieuwe ontwikkelingen voordoen en/of we meer inzicht kunnen geven in de vooltgang van de herinrichting, informeren we u weer.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit bericht, dan kunt u contact zoeken met

BOF nieuwsbrief 04
Dit artikel stond in de BOF nieuwsbrief van april 2012.

Bekijk de BOF nieuwsbrief van april 2012.

Meld u hier aan voor onze nieuwsbrief