BOF spreekt met Wethouder Peter Smit

Op 26 maart vond een gesprek plaats tussen een afvaardiging van de BOF en Wethouder Smit. De BOF overlegt regelmatig met de bij de binnenstad betrokken wethouders. Op de agenda stonden o.a. de aanleg van de VAB, de opening van de gracht bij de Veenkade, de omleiding van tramlijn 17, stalling van fietsen en fietsroutes. Summier werd nog gesproken over de bedelaarsproblematiek.

maandag 26 maart 2012

De wethouder wil de ondernemers graag informeren. Tijdens de BOF vergadering van 10 april jl was de gemeente dan ook aanwezig. Jenco de Groot en Cornelie Marks gaven een inhoudelijke toelichting op de werkzaamheden bij de Veenkade en gingen in discussie met de aanwezigen. Marcel van Es lichtte overige (toekomstige) werkzaamheden in en rondom de binnenstad toe.

Fietsenstalling Hofkwartier

Voor de stalling van fietsen in het Hofkwartier zullen de ondernemers en de gemeente samen een plan uitwerken. Gezamenlijk zal getracht worden te komen tot oplossing van de vele gestalde fietsen op bepaalde tijdstippen gedurende de week.
De gemeente zal dan gaan kijken naar een verdere avondopenstelling van de Bicyclette bij het Oude Stadhuis op donderdag-, vrijdag- en zaterdagavond.
Op deze dagen is er sprake van grote overlast van gestalde fietsen. Vooral bij de Papestraat, Oude Molstraat en de kruising Prinsestraat-Molenstraat dreigen gevaarlijke situaties te ontstaan. Een brandweerauto zou er niet meer langs kunnen.

Gedragsverandering

De ondernemers willen zich inspannen om een gedragsverandering bij hun fietsende bezoekers tot stand te brengen als er alternatieve stallingsmogelijkheden worden geboden. Gedacht wordt aan consequent aanspreken van foutstallers door het personeel van de horecabedrijven, het hangen van kaartjes aan fout geparkeerde fietsen en het op andere wijze informeren van bezoekers.

De gemeente zal de kosten van de bemanning van de Bicyclette Oude Stadhuis op de drie uitgaansavonden voor haar rekening nemen. De ondernemers zullen met een plan gaan komen waarna besloten zal worden over verdere stappen.

Voor de fietsroutes in de winkelstraten is nieuw beleid in de maak. Hierover zal binnenkort meer bekend worden gemaakt.

BOF nieuwsbrief 04
Dit artikel stond in de BOF nieuwsbrief van april 2012.

Bekijk de BOF nieuwsbrief van april 2012.

Meld u hier aan voor onze nieuwsbrief