Minder regels voor bedrijven

© Binnenstad Ondernemers Federatie

In de toekomst wordt het voor Haagse ondernemers makkelijker om een vergunning aan te vragen. De gemeente Den Haag zet bepaalde verplichte vergunningen om in algemene regels. Bijvoorbeeld de terrasvergunning en de uitstallingvergunning.

Nieuwsbrief BOF - juli 2012

De gemeente wil ondernemers in de stad hiermee beter van dienst zijn. De plannen zijn vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders.

Het schrappen van onnodige regels is vastgelegd in het zogenoemde project Red Tape in 2008. Sindsdien zijn er al diverse regels afgeschaft, zoals de ventvergunning en de ontheffing voor puincontainers.
Vergunningen voor de exploitatie van horecazaken, de sloop van panden of het kappen van bomen zijn vereenvoudigd. Het is de bedoeling dat in de loop van dit jaar nóg meer regels worden afgeschaft of vereenvoudigd.
De gemeente gaat samen met het Haagse bedrijfsleven verder op zoek naar andere knelpunten in de regelgeving.

De BOF heeft nog wel wat ideeen betreffende de bedelaars, colporteurs en de muzikanten.

BOF nieuwsbrief 07
Dit artikel stond in de BOF nieuwsbrief van juli 2012.

Bekijk de BOF nieuwsbrief van juli 2012.

Meld u hier aan voor onze nieuwsbrief