BOFFERD

De sluitingsdatum voor het aanmelden van kandidaten is bijna gekomen (vrijdag 6 juli 12:00 uur). U dient kandidaten voor te dragen met een korte omschrijving waarom u van mening bent dat deze persoon hiervoor in aanmerking komt. Aansluitend maakt het BOF Bestuur een voorselectie en een uiteindelijke keuze. Op een latere gelegenheid dit jaar zal deze persoon dan in het zonnetje worden gezet.

Nieuwsbrief BOF - juli 2012

Personen komen in aanmerking indien zij zich verdienstelijk hebben gemaakt voor:

  1. De BOF in het algemeen;
  2. De Binnenstad van Den Haag, voor zover het gaat om activiteiten die door de BOF werden geïnitieerd of waar de BOF op een andere manier inhoudelijk intensief mee te maken heeft gehad;
  3. Een activiteit binnen het werkgebied van de BOF waarvan de BOF het belang onderschrijft, maar waar de BOF zelf geen bemoeienis mee heeft gehad, en
  4. Een activiteit, waarvan het Bestuur vindt dat daarvoor de BOFFERD kan worden uitgereikt.
BOF nieuwsbrief 07
Dit artikel stond in de BOF nieuwsbrief van juli 2012.

Bekijk de BOF nieuwsbrief van juli 2012.

Meld u hier aan voor onze nieuwsbrief