Geluiden vanuit de leden

 Binnenstad Ondernemers Federatie
De winkeliersvereniging en bizzen die zijn aangesloten bij de BOF kunt u hier vinden.

De BOF heeft zijn gespreksronde met haar leden afgerond. Opgemerkt kan worden dat het initiatief zeer op prijs werd gesteld. Zoals vorige keer aangegeven zal hier summier een korte terugkoppeling plaatsvinden van de onderwerpen die in het oog springen. Het definitieve document zal in de eerstvolgende vergadering nader worden besproken.

Nieuwsbrief BOF - september 2012

Er spongen in de verschillende gesprekken een aantal zaken uit. Teruglopende bezoekersaantallen, het stallingsprobleem van fietsen en een toenemende leegstand van winkels waren drie belangrijke punten die vaak werden genoemd.

Inzake het eerste punt werd vaak gesproken over veranderde tijdstippen betreffende winkelgedrag wat mogelijk tot aanpassingen van de openingstijden zal kunnen gaan leiden. Eveneens zorgelijk betrof het gegeven dat de sfeer en de veiligheid (veiligheidsbeleving?) op straat aan het afnemen was. De BOF zal dit laatste aspect gaan bespreken met de politie.

Verder bleken de leden niet altijd op de hoogte van de laatste stand van zaken mbt bepaalde ontwikkelingen in de binnenstad. Hieruit blijkt maar weer eens het belang en de rol van de BOF, maar ook zeker vanuit de gemeente. Tot slot werd de lage betrokkenheid / slechte opkomst richting de BOF besproken. Een eenduidig antwoord op dit probleem is helaas niet gevonden.

BOF nieuwsbrief 09
Dit artikel stond in de BOF nieuwsbrief van september 2012.

Bekijk de BOF nieuwsbrief van september 2012.

Meld u hier aan voor onze nieuwsbrief