Factory Outlet Center BleiZo

Nieuwsbrief BOF

De BOF heeft woensdag 21 november jl tijdens de vergadering van de Statencommissie Ruimte en Leefomgeving (Provinciale Staten) haar stem laten horen tegen de voorgenomen bouw van het Factory Outlet Center te Zoetermeer / Langsingerland. De besluitvorming bevindt zich in de eindfase en de BOF heeft nogmaals haar motiveringen uiteengezet.


Uitreiking De BOFFERD

Nieuwsbrief BOF

De Binnenstad Ondernemers Federatie (BOF) reikt jaarlijks De BOFFERD uit aan iemand die zich volgens de mening van het bestuur buitengewoon verdienstelijk heeft gemaakt voor de BOF in het algemeen en de binnenstad van Den Haag in het bijzonder. De genomineerden zijn inmiddels bekend.


Bedelaars, Colporteurs en muzikanten

Nieuwsbrief BOF

Inmiddels een vaste rubriek, maar een rubriek waar (hopelijk) muziek in zit. Afgelopen week werd bekend dat het onderwerp wederom zal worden ingebracht in de gemeenteraad, en wel op 5 december as (13:30 uur). Inmiddels heeft het onderwerp een twee jaar de aandacht van de BOF.


Gladheid en sneeuwval

Nieuwsbrief BOF

De winter is weer in aantocht en een ieder herinnert zich nog de witte winter van een twee jaar geleden. Inmiddels is de BOF weer in gesprek met de gemeente. Op korte termijn zullen de ondernemers schriftelijk door de gemeente worden geïnformeerd over de aanpak mbt het begaanbaar houden van de binnenstad.


Bosbrug gaat eruit in 2013

Nieuwsbrief BOF

De invoering van het Verkeers Circulatie Plan ligt inmiddels reeds drie jaar achter ons. De ontwikkelingen gaan echter door en het onderwerp “bereikbaarheid” blijft de aandacht houden van de BOF. Zo worden elke maand in het BOF overleg de komende ontwikkelingen / werkzaamheden geschetst door het Ingenieursbureau van de gemeente Den Haag en wordt de BOF derhalve op een goede wijze betrokken bij die ontwikkelingen.


Fietsen Grote Marktstraat

Nieuwsbrief BOF

De Fietsersbond heeft op 14 november jl - in nauwe samenspraak met de BOF – een reactie gegeven op het plan tot herinrichting van de Grote Marktstraat. De reactie ging in op de fietsparkeervoorzieningen. Het streven is te komen tot het aanbieden van meer gratis mogelijkheden tot het bewaakt stallen van fietsen en dientengevolge het uitbreiden van de mogelijkheden tot handhaving.


‘Geef de winkeldief geen kans!’ en ‘Daders opsporen’

Nieuwsbrief BOF

Het tegengaan van winkeldiefstal en het blijven infomeren van de ondernemer over de te volgen aanpak blijft een continue aandachtspunt van de politie. Op dinsdag 4 december zal Bureau Jan Hendrikstraat, in samenwerking met studenten van het Mondriaan college, flyers uitdelen aan ondernemers in het kernwinkelgebied met het onderwerp: ‘Begeleid koopgedrag’. Begeleid koopgedrag is een doeltreffend middel tegen winkeldiefstal en bruikbaar voor elke ondernemer.


En verder:

> Resultaten 5de BOF e-mailnieuwsbrief

> City Hospitality Conferentie

> Winterevenement TINK

> Openingstijden Groot Winkel Bedrijf tijdens de feestdagen

> Verzoek om reactie BOF op nieuw terrassenbeleid