Een woord van de Voorzitter

Nieuwsbrief BOF

Het jaar 2012 is bijna ten einde en er zijn nog een paar dagen te gaan voordat de kurken er weer af mogen! Bankencrisis, huizencrisis, leegstand, werkeloosheid, fietsproblematiek, werkzaamheden aan brug en rails . . . Maar ook lichtpuntjes . . . Nieuwe website, het Spuiforum, de BOF e-mailnieuwsbrief, de aanpak van de straatoverlast, drie jaar VCP, de BOFFERD, een hoge participatiegraad, geen Factory Outlet Center, bouwactiviteiten . . .


Factory Outlet Center BleiZo van de baan

Nieuwsbrief BOF

Zoals bekend heeft de voorzitter van de BOF op woensdag 21 november jl tijdens de vergadering van de Statencommissie Ruimte en Leefomgeving (Provinciale Staten) zijn stem laten horen tegen de voorgenomen bouw van het Factory Outlet Center te Zoetermeer / Langsingerland. In deze tijd nog een winkelcentrum van 20.000 m2 erbij was toch ook wel iets teveel van het goede. De besluitvorming zat in de eindfase.


Paul Corten winnaar van de BOFFERD 2012

Nieuwsbrief BOF

De Binnenstad Ondernemers Federatie (BOF) reikt jaarlijks De BOFFERD uit aan iemand die zich volgens de mening van het bestuur buitengewoon verdienstelijk heeft gemaakt voor de BOF in het algemeen en de binnenstad van Den Haag in het bijzonder. Dit jaar ging de bokaal naar Paul Corten, onder meer actief binnen de Stichting Spuiplein Den Haag. Lees verder


Bedelaars, colporteurs en muzikanten

Nieuwsbrief BOF

Eindelijk! Op 5 december jl werd na een lange aanloopfase eindelijk besloten voorbereidingen te treffen om te komen tot een meer structurele aanpak tegen de bedelaars, muzikanten en colporteurs. De verwachting is dat de voorgenomen maatregelen in het eerste kwartaal van 2013 geëffectueerd zullen worden.


Bereikbaarheid binnenstad

Nieuwsbrief BOF

Het onderwerp ‘bereikbaarheid’ blijft de aandacht houden van de BOF. Het zal een ieder niet zijn ontgaan dat de Bosbrug eruit gaat per begin januari 2013. De BOF is hierover op permanente basis in gesprek met de gemeente en houdt haar nauwlettende vinger aan de pols als het hierbij om de belangen van de ondernemers in de binnenstad gaat.


‘Meld Misdaad Anoniem!’

Nieuwsbrief BOF

Soms wilt u iets over een ernstig misdrijf vertellen zonder dat uw naam en overige gegevens bekend worden. Dan kunt u Meld Misdaad Anoniem bellen. Zo krijgt de politie informatie die zij anders niet zou ontvangen. Het gratis telefoonnummer is 0800-7000.


En verder:

> Resultaten van de 6de BOF e-mailnieuwsbrief


Deze nieuwsbrief is verstuurd door de Binnenstad Ondernemers Federatie
Sijthoff-gebouw, Grote Marktstraat 43 - 3e verdieping • 2511 BH Den Haag
Email: info@bof-denhaag.nl

Copyright (C) *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|* • Alle rechten voorbehouden.

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* heeft deze mail verstuurd. *|END:IF|*